Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

SLAVKOVŠTÍ HASIČI POTŘEBUJÍ NOVÉ KOLEGY

SLAVKOVŠTÍ HASIČI POTŘEBUJÍ NOVÉ KOLEGY

Zajištění požární ochrany na území města Horní Slavkov má na starosti zřízená jednotka dobrovolných hasičů.
Současný početní stav umožňuje pokrytí všech služeb požární ochrany pro obyvatele jen s velkým vypětím.
Více informací v příloze. celý text

ostatní | 23. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Veřejně prospěšné práce - Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?

V letech 2015 až 2017 byla vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
V období od 1.10.2015 do 31.1.2017 bylo v organizaci Město Horní Slavkov v rámci projektu podpořeno dvacet pracovních míst na VPP částkou 2 662 750,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Více v příloze.
celý text

zajímavost | 19. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
Pozvánka na III. zasedání Zastupitelstva města Horní Slavkov

Pozvánka na III. zasedání Zastupitelstva města Horní Slavkov

Pozvánku na III. zasedání Zastupitelstva města Horní Slavkov naleznete v příloze. celý text

ostatní, aktualita | 16. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Omluva za výpadek kabelové televize a internetu

Vážení spoluobčané,
tímto bychom se rádi vyjádřili k velkému výpadku kabelové televize a internetu 10.-11. 6. 2017. K přerušení služeb došlo dne 10.9. v 9:45 hodin z důvodu záměrného porušení optického kabelu v objektu Školní 847 neznámou osobou. Technici TV Imperium začali závadu okamžitě odstraňovat a po 14:00 hodině byla z větší části kabelová televize zprovozněna. Internet a zbývající část kabelové televize se podařilo zprovoznit 11.6. v poledních hodinách.

Omlouváme se způsobené potíže.

Technické služby a TV Imperium
celý text

ostatní | 16. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
ROZKVETLÉ OKNO

ROZKVETLÉ OKNO

Město Horní Slavkov vyhlašuje 9. ročník soutěže ROZKVETLÉ OKNO. Více informací naleznete v příloze. celý text

náš tip | 14. 6. 2017 | Autor: Správce Webu

Město Horní Slavkov - Oznámení tajemníka o vyhlášení VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Tajemník Městského úřadu Horní Slavkov vyhlašuje výběrové řízení na funkční místo referenta odboru majetku a investic na dobu neurčitou s místem výkonu práce Horní Slavkov. Více v příloze. celý text

ostatní | 12. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, VĚZNICE HORNÍ SLAVKOV - nabídka služebního místa

VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR, Věznice Horní Slavkov hledá zaměstnance do služebního poměru na pozici strážný.

Bližší informace na tel. čísle: 352 660 204 Mgr. Brejchová.

Další informace v detailu.
celý text

náš tip | 12. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Pozvánka

Pozvánka na přednášky

Srdečně Vás zveme na přednášky týkající Významu historických hornických kanálů pro vodní hospodářství, přírodu a turistiku na příkladu města Horní Slavkov a Ehrenfriedersdorf. celý text

ostatní | 4. 5. 2017 | Autor: Správce Webu

Likvidace invazních druhů rostlin

Karlovarský kraj poskytl městu dotaci na likvidaci invazních druhů rostlin. Jedná se o bolševník velkolepý, křídlatky a netýkavku žláznatou. Likvidace bude probíhat do konce září 2017. celý text

zajímavost | 30. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Vlak HS-Kounice

VLAKOVÁ STANICE HORNÍ SLAVKOV-KOUNICE BUDE OPĚT V PROVOZU

Od 29. 04. 2017 bude opět v provozu vlaková doprava ze stanice Horní Slavkov – Kounice. V letošním roce jsou vlaky opět navázány na trať č. 149 ve směru Karlovy Vary dolní nádraží – Mariánské Lázně, a budou jezdit každou sobotu, neděli a státem uznané svátky až do 03. 09. 2017.
celý text

ostatní | 24. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace pro domácnosti v Karlovarském kraji 2015 – 2018

Účelem dotačního programu je podpora výměny stávajících zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech za nové nízkoemisní zdroje tepla. Na dotační program byla poskytnuta finanční podpora z Operačního programu životní prostředí 2014-2020, resp. z Evropské Unie. celý text

ostatní, aktualita | 20. 4. 2017 | Autor: Správce Webu
OZNÁMENÍ UZAVÍRKY ULICE

OZNÁMENÍ UZAVÍRKY ULICE

V rámci výstavby parkoviště a opravy komunikace v ulici Zahradní, v části okolo nově budovaného domu pro seniory (KODUS), bude v ulici Zahradní od odbočky k ulici Sportovní až ke křižovatce s ulicí Dlouhá provedena ÚPLNÁ UZAVÍRKA DANÉHO ÚSEKU ULICE. Předpokládaný začátek prací a provedení uzavírky bude od 18. dubna 2017.
TS Horní Slavkov celý text

ostatní, aktualita | 6. 4. 2017 | Autor: Správce Webu

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ODBORU

POPLATKY ZA ODPADY, POPLATKY ZA PSY za 1. pololetí 2017
celý text

aktualita | 28. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
CZECHPOINT

Služby CZECHPOINTU v našem městě i o víkendech

Od 4. 3. 2017 bude Městský úřad nově poskytovat všechny služby CZECHPOINTU o víkendech na své pobočce v Muzeu v Pluhově ulici. Služba je dostupná pro všechny občany bez rozdílu bydliště po celou víkendovou otevírací dobu muzea. celý text

aktualita | 24. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Provoz vleku zastaven

Ode dne 19.2.2017 je provoz vleku zastaven do odvolání pro nedostatečnou sněhovou pokrývku. celý text

ostatní, aktualita | 19. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Karlovarský kraj

Sdělení a informace v souvislosti s výskytem ptačí chřipky naleznete v příloze. celý text

ostatní | 16. 2. 2017 | Autor: Správce Webu

Smuteční sdělení

Dne 12. 02. 2017 navždy ve věku 73 let odešel Mgr. Jan Turner, dlouholetý místostarosta města, zastupitel, učitel, ředitel Základní školy ve školní ulici a osobnost oceněná Cenou města za rok 2016, který bezmála padesát tři let pracoval ve prospěch města Horního Slavkova a jeho obyvatel.

Čest jeho památce.
celý text

aktualita | 13. 2. 2017 | Autor: Správce Webu
Fotografie vitráží našeho kostela sv. Jiří si můte prohlédnout na radnici

Fotografie vitráží našeho kostela sv. Jiří si můte prohlédnout na radnici

V uplynulém období byly fotografie vitráží našeho kostela sv. Jiří veřejnosti představeny v našem muzeu. Nově jsou trvale umístěny v budově radnice ve II. patře. Občané a návštěvníci si tak mohou připomenout jejich vzhled, který se společně snažíme obnovit veřejnou sbírkou. celý text

aktualita | 6. 9. 2016 | Autor: Správce Webu

Město obdrželo dotaci od kraje pro naše hasiče

Hasiči města obdrželi od Karlovarského kraje dotaci na další věcné vybavení. Z dotace byly zakoupeny dva suché pracovní obleky do vody a sada radiostanice. Celková výše získané dotace tak činí 58.400,- Kč, spoluúčast města činí bezmála 30.000,- Kč. celý text

zajímavost | 1. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
Město buduje další dům pro seniory

Město buduje další dům pro seniory

V minulém týdnu započaly práce na rekonstrukci bývalého domu dětského domova. Budova bude rekonstruována na bytový dům se 17 byty určenými pro naše seniory. Rekonstrukce včetně zateplení bude hotové v 05/2017. Město získalo na přestavbu dotaci ve výši 10 mil. Kč. celý text

aktualita | 15. 8. 2016 | Autor: Správce Webu

Železniční trať i budova nádraží stále chátrá

Železnice z Krásného Jezu na Kounici byla před několika lety obnovena a je hojně využívána. Zbývající část podléhá dále, i přes mnohá jednání, destrukci. Vláda již v roce 2012 rozhodla, že bude určena k prodeji a pokud by o ni neprojevil nikdo zájem, bude nabídnuta obcím. V roce 2014 na náš dotaz, jak je rozhodnutí vlády plněno, bylo uvedeno, že prodej je teprve formou výběrového řízení připravován. V červenci t. r. jsme požádali o další informace nejen k trati, ale i k budově nádraží. Ta bohužel chátrá také, městu ji stát do vlastnictví dosud nenabídnul. Dále bylo požádáno o vyjádření k realizaci prodloužení tratě z Kounice do centra města, o kterém město se Správou železniční dopravní cesty již několikráte (i v tomto roce) jednalo.
Po obdržení informací vás budeme informovat.
celý text

aktualita | 25. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
Budova čp. 13 na nám. Republiky je vážně narušena

Budova čp. 13 na nám. Republiky je vážně narušena

Tato budova byla na popud stavebního úřadu našeho MěÚ podrobena statickému posouzení.
Předběžně bylo zjištěno, že budova trpí velmi vážným statickým narušením, které může vést až k její demolici.
Budova je ve vlastnictví fyzické osoby a je předmětem několika exekucí a zajištěna pro účely trestního řízení.
celý text

aktualita | 21. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Nové balíčky v kabelové televizi

Od 1. 6. 2016 jsou v kabelové televizi nové balíčky, které je možno přijímat. Více v příloze. celý text

aktualita | 11. 7. 2016 | Autor: Správce Webu

Živnostenský úřad v Karlových Varech - Jednotné kontaktní místo

Na Živnostenském úřadě v Karlových Varech působí od roku 2010 Jednotné kontaktní místo (JKM), které za tu dobu zodpovědělo podnikatelům téměř 1.1000 dotazů zaměřených na podmínky realizace jednotlivých zakázek ve státech Evropské unie na základě českého živnostenského oprávnění. JKM dále poradí podnikateli, jaké doklady je povinen předložit v případě kontroly, poskytne obecné informace o sociálním a zdravotním pojištění, daňové problematice, atd. celý text

náš tip | 7. 7. 2016 | Autor: Správce Webu
AKCE – Informativní rozbor pitné vody

AKCE – Informativní rozbor pitné vody

Jako každý rok Zdravotní ústav na pracovištích Karlovy Vary a dalších připravil pro občany akční nabídku informativního rozboru pitné vody vycházející z vybraných ukazatelů vyhlášky 252/2004 Sb., příloh č. 5 Krácený rozbor, jedná se o rozbor PŘEVÁŽNĚ ZE STUDNÍ A VRTŮ. celý text

náš tip | 20. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Občané si mohou zasadit svůj strom

Rada města Horní Slavkov na svém zasedání dne 23.03.2016 schválila Projekt "zasaď si svůj strom".
Více v detailu. celý text

náš tip | 4. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Nařízení města - Tržní řád

Rada obce Horní Slavkov se na svém zasedání dne 23.3.2016 usnesením č. 76/6/16 usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 zákona a § 102 č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů toto nařízení. celý text

aktualita | 1. 4. 2016 | Autor: Správce Webu

Pozor na podomní prodejce! Podomní prodej je ve městě zakázán!

I přes tento zákaz se však ve městě objevují podobní prodejci s nabídkou např. uzavření smluv na dodání elektřiny.


V případě, že vás v bydlišti bude kontaktovat podomní prodejce, přičemž jste si jej sami neobjednali, je vhodné tuto skutečnost oznámit nejlépe Policii ČR na tel. 723 585 575. Porušení nařízení je deliktem, za který je možné uložit finanční pokutu. Městský úřad uložil v tomto měsíci pokutu za porušení tohoto zákazu ve výši 4000,- Kč + náhrady řízení ve výši 1.000,- Kč.


Text Nařízení je k dispozici na webových stránkách města v rubrice Radnice - právní předpisy města.
celý text

aktualita | 22. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

Doprava občanů na hřbitov

Obnovena bude po zimním období opět od 20. 04. 2016, vždy ve středu v 10 hodin z autobusového nádraží. celý text

aktualita | 10. 2. 2016 | Autor: Správce Webu

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET MĚSTA

Město Horní Slavkov spustilo na svých webových stránkách funkci: Rozklikávací rozpočet města.
Odkaz na rozklikávací rozpočet v detailu níže. celý text

náš tip | 10. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
první předchozí
ze 2
poslední